Charakterystyka Czasopisma

Studia Filologiczne PWSZ w Raciborzu

Czasopismo Studia Filologiczne ukazuje się od 2007 roku i stanowi rzetelną informację oraz pomoc dla wszystkich filologów. Tomy poświęcone są zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, glottodydaktycznym oraz kulturowym, które adresowane są do badaczy polskich i zagranicznych. Artykuły w czasopiśmie mogą być publikowane w języku polskim, angielskim, czeskim i niemieckim. Głównym celem publikacji jest wymiana myśli, wątpliwości, zdobytych doświadczeń, a także zapoznanie czytelnika z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami, naukową działalnością pracowników instytutów, etc., czyli możliwie najlepsza forma przekazu informacji i myśli filologicznej. Czasopismo ma za zadanie zbliżać pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami filologicznymi, które zawarte są w następujących działach:

1. Dział naukowy, poświęcony informacjom o aktualnym stanie i dorobku naukowo-badawczym w dziedzinie filologii, a także prace komparatystyczne.

2. Dział recenzji, w którym znajdą się informacje o ciekawych książkach ukazujących się rynku wydawniczym. Ułatwia to odbiorcy szybszą orientację w nowościach.

3. Dział kronikarski, w którym czytelnik zdobywa informacje o konferencjach naukowych poświęconych problematyce języka i literatury, a także sprawozdania z działalności Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu oraz Studenckich Kół Naukowych.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Mieczysław Balowski. Wzorem dla Studiów Filologicznych stało się pismo Bohemistyka, od którego zaczerpnięta została struktura pisma i format.

Pierwotną wersją czasopisma jest forma drukowana. W 2016 roku czasopismo zostało udostępnione on-line.

Redakcja czasopisma informuje, że Studia Filologiczne (ISSN: 1898-4657) zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016.

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Mieczysław Balowski (przewodniczący)
prof. dr hab. Norbert Honsza
prof. dr hab. Barbara Stempczyńska
prof. dr hab. Bronisław Kodzis
prof. UWr. dr hab. Maria Peisert
doc. PhDr. Ivana Dobrotová
doc. Gabriela Olchová, Ph.D.
doc. Marta Vojteková, Ph.D.
doc. dr Daniel Vogel

RECENZENCI

prof. dr hab. Władysław Hendzel, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Jiři Damborský, Uniwersytet Ostrawski
prof. UWr. dr hab. Maria Peisert, Uniwersytet Wrocławski
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, CSc., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

RADA REDAKCYJNA

Mieczysław Balowski (redaktor naczelny)
Justyna Pietrzykowska (sekretarz)
Monika Porwoł (sekretarz)
Rachael Sumner (redaktor językowy)
Roman Sliwka (redaktor językowy)

Kontakt:

e-mail: studiafilologiczne(at)pwsz.raciborz.edu.pl
strona: www.studiafilologiczne.pwsz.raciborz.edu.pl

Adres korespondencyjny:

Studia Filologiczne
PWSZ w Raciborzu
ul Słowackiego 55
47-400 Racibórz
POLSKA
tel. (32) 415 50 20 wew. 144